Casa Costa, het huis met open armen
Building a house in a community, het verhaal van Karel en An Casa Costa Over de hele wereld reizen momenteel duizenden (voornamelijk jonge) mensen die tegen kost en inwoning hun diensten aanbieden. Karel en An bouwden samen, met onder anderen 52 van deze mensen, hun Casa Costa, huis met open armen in Chili. In #helemaalheteinde op RTL 4 was een deel van de bouw te zien en kreeg het publiek een inkijkje in hun keuken.
Karel vertelt in dit boek over het hoe, wat en waarom van hun avontuur en laat vol trots hun eindresultaat zien.
Casa Costa Casa Costa
- 60 pagina’s, A5-formaat, tekst en beeld
- prijs: € 14,95 (incl. verzendkosten)
U krijgt het thuis gestuurd door dit bedrag over te maken op
rekening nummer NL 68 TRIO 0784843856 tnv A.C.I. de Cock- Overbeek
o.v.v. naam, adres en postcode.