Boeken:


Huis met open armen
- een nieuwetijdse vorm voor een aloude behoefte aan gemeenschapszin -
(Komt binnenkort uit.)

Casa Costa Over de hele wereld reizen momenteel duizenden (voornamelijk jonge) mensen die tegen kost en inwoning hun diensten aanbieden. Karel en An bouwden samen met 40 van deze mensen hun Casa Costa, huis met open armen in Chili. In het programma Helemaal Het Einde op RTL 4 was een deel van de bouw te zien en kreeg het publiek een inkijkje in hun keuken.
Karel vertelt in dit boek over het hoe, wat en waarom van hun avontuur en laat vol trots hun eindresultaat zien.


Het Dagelijks Bestaan als een andere manier van leven
- een beproefd antwoord op verdwijnende traditionele gemeenschapsvormen -
(Komt binnenkort uit.)

Samen eten na gedane arbeid. Karel Overbeek en An de Cock zijn grondleggers van maatschappelijk vernieuwings initiatief Het Dagelijks Bestaan te Zutphen, wat in 2006 het licht zag. Aan de basis van dit initiatief ligt de vraag van beide oprichters, hoe iedereen een plek kan krijgen en van daaruit meedoen, in het spel wat we samenleving noemen?

Het Dagelijks Bestaan is – a way of living-. Een beproefd concept dat in de vormgeving, activiteiten, omgangsvormen en communicatie als leidend principe het gevoel van ‘thuiskomen’’ hanteert. Dit boek is de weerslag van jaren pionieren en dus het creëren van een nieuwe vorm en taal.
Overbeek beschrijft hun verhaal aan de hand van praktische lessen, de bronnen waar zij uit putten, pijnlijke inzichten en mooie vondsten; het leven zelf dus. Beiden verlieten hun initiatief, zoals zij zelf zeggen “niet vrijwillig, maar noodzakelijkerwijs” en nemen hun ervaring mee naar een volgende plek.

En dan is er koffie.