Boeken:


Casa Costa, het huis met open armen
Building a house in a community, het verhaal van Karel en An Casa Costa Over de hele wereld reizen momenteel duizenden (voornamelijk jonge) mensen die tegen kost en inwoning hun diensten aanbieden. Karel en An bouwden samen, met onder anderen 52 van deze mensen, hun Casa Costa, huis met open armen in Chili. In #helemaalheteinde op RTL 4 was een deel van de bouw te zien en kreeg het publiek een inkijkje in hun keuken.
Karel vertelt in dit boek over het hoe, wat en waarom van hun avontuur en laat vol trots hun eindresultaat zien.
Casa Costa Casa Costa
- 50 pagina’s, A5-formaat, tekst en beeld
- prijs: € 13,50 (incl. verzendkosten)
U krijgt het thuis gestuurd door dit bedrag over te maken op
rekening nummer NL 68 TRIO 0784843856 tnv A.C.I. de Cock- Overbeek
o.v.v. naam, adres en postcode.


Het Dagelijks Bestaan als een andere manier van leven
- een beproefd antwoord op verdwijnende traditionele gemeenschapsvormen -
(Komt binnenkort uit.)

Samen eten na gedane arbeid. Karel Overbeek en An de Cock zijn grondleggers van maatschappelijk vernieuwings initiatief Het Dagelijks Bestaan te Zutphen, wat in 2006 het licht zag. Aan de basis van dit initiatief ligt de vraag van beide oprichters, hoe iedereen een plek kan krijgen en van daaruit meedoen, in het spel wat we samenleving noemen?

Het Dagelijks Bestaan is – a way of living-. Een beproefd concept dat in de vormgeving, activiteiten, omgangsvormen en communicatie als leidend principe het gevoel van ‘thuiskomen’’ hanteert. Dit boek is de weerslag van jaren pionieren en dus het creëren van een nieuwe vorm en taal.
Overbeek beschrijft hun verhaal aan de hand van praktische lessen, de bronnen waar zij uit putten, pijnlijke inzichten en mooie vondsten; het leven zelf dus. Beiden verlieten hun initiatief, zoals zij zelf zeggen “niet vrijwillig, maar noodzakelijkerwijs” en nemen hun ervaring mee naar een volgende plek.

En dan is er koffie.