Zo werkt het

"It is a happy talent to know how to play"
Ralp Waldo Emmerson

Uitgangspunt van het Talentenspel is dat ieder mens twaalf talenten heeft. Het spel wordt op twee spelborden gespeeld. In het spel maken we gebruik van het beeld van het innerlijk koninkrijk waarbinnen jouw talenten werkzaam zijn. Uit ruim tachtig talenten kies je er twaalf die jouw innerlijk koninkrijk vertegenwoordigen.

In het eerste deel van het spel maak je kennis met jouw unieke talenten. Je kijkt naar wat die talenten voor jou doen en wat ze nodig hebben. Je lost conflicten op, laat ze relaties aangaan, en je krijgt helderheid over hoe je ze kunt inzetten in jouw leven.

In het tweede deel van het spel geef je je talenten een plaats op het tweede speelbord: de levensboom. Hiermee krijg je inzicht in de plaats die deze talenten innemen: welke talenten gebruik je voor jezelf, voor je werk en voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Het bijzondere van de methode is dat je snel en speels inzicht krijgt in wat jou werkelijk drijft, wat je levensmissie is.

Op basis van oude wijsheid:
Aan de basis van het Talentenspel ligt een rijke voedingsbodem : archetypen, mythen en sprookjes , de vier elementenleer, de mystiek van de twaalf, de reis van de held en de Kabbala levensboom. Het Talentenspel is verder gebaseerd op het werk van Joseph Campbell, Carl Gustav Jung en Ken Wilber.
“Diep van binnen leeft de intuďtieve kennis van wie we echt zijn”    C. Jung